Home

Bedankt voor uw bezoek. Ik hoop dat u vindt wat u zoekt!

“De Here God sprak: Het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past”   (Genesis 2:18)

Het succes, de vreugde, het liefdesgevoel is slechts gegarandeerd met onze unieke partner. De liefdesavonturen en de ontrouw zijn tijdelijke, betrekkelijke ‘pleziertjes’ met desastreuze, eeuwige gevolgen. 

 

Over het boek Het gezin – verleden tijd?

In het postmoderne plaatje van het gezin, dat gekenmerkt wordt door samenwonen, echtscheiding, abortus, kinderen die opgevoed zijn door één ouder, door minderjarige ouders, of door twee mensen van dezelfde sekse, komt langzaam maar zeker een einde aan het gezin – het eerste en belangrijkste instituut dat door God op aarde is gevestigd. Het gezin is ziek en stervende. De woorden ‘pappa’ en ‘mamma’ zullen binnenkort niet meer gebruikt mogen worden omdat dit beledigend is voor stellen die anders dan hetero zijn. Wat een verschrikkelijke dood voor ‘pappa’ en ‘mamma’ en voor het hele gezin…

Gods Woord waarschuwt ons dat ‘in het laatste der dagen de liefde zal verkillen’, wat automatisch betekent, dat de haat zal toenemen. Voor het minste of geringste laten de mensen elkaar in de steek. De vader der haat – de duivel – heeft ervoor gezorgd dat mensen elkaar teleurstellen en dat er geen vertrouwen meer in elkaar is. De natuurlijke gevoelens en de liefde voor elkaar nemen af en het aantal mensen dat meer respect toont voor de natuur en de dieren, neemt verbazingwekkend snel toe! Betrouwbaarheid lijkt een steeds zeldzamere eigenschap te worden en de samenleving wordt alsmaar oppervlakkiger. De cultuur van het nihilisme ontplooit zich in een razendsnel tempo.

Dé eigenschap van de mens in deze tijd heet instabiliteit. Ik geloof niet dat de mens ooit zo onstabiel is geweest als in de tijd waarin wij leven! Alles verandert in een rap tempo, de mens is nergens meer tevreden mee te stellen.

In deze hopeloze situatie, lijdt de mens enorm aan eenzaamheid en is op allerlei manieren – bijvoorbeeld d.m.v. advertenties – op zoek naar iemand om het leven mee te delen. De angst en de ervaringen van een eerdere relatie zit er bij de meeste mensen zo in dat zij bij voorbaat al weten dat een nieuwe relatie maar tijdelijk is. Anderen willen alleen zijn en maken een eind aan de relatie die zij hebben. J. F. Newton heeft gezegd dat de mens alleen en eenzaam is omdat hij muren bouwt, in plaats van bruggen.

Een steeds groter probleem in deze tijd is dat de vader van het moderne gezin een mentaliteit heeft ontwikkeld die verre van normaal of gezond is. Hij denkt namelijk dat als hij voor het inkomen zorgt en geld binnenbrengt voor eten, (merk)kleding, snoep en elektronische apparatuur, dat hij al meer dan genoeg doet. En als gevolg van zo’n mentaliteit maakt dat Bijbelvers over ‘zorgeloze vrouwen’ alles compleet [Jesaja 32:9]. De secularisatie (ontkerkelijking) van West Europa is een feit. De mens dwaalt steeds verder af van God. Onzekerheid, angst, radeloosheid en depressie zijn de gevolgen hiervan. Als God eenmaal uit de samenleving verbannen is, blijft er maar één optie over: het leven in eigen handen nemen. Een alternatief dat niet tot een oplossing leidt maar juist tot radeloosheid! De woorden van de Here Jezus: “Zonder Mij kunnen jullie niets doen”, blijken toch waar te zijn. De mens zonder God de Schepper is allereerst eenzaam, triest, bezorgd en wanhopig. En, paradoxaal, poseert hij zich als een zelfverzekerd en gelukkig mens.

Schrikbarend is het toenemende aantal scheidingen onder hen die zich christenen noemen. De oorzaak? De relatie met God door gebed en het lezen van de Bijbel van de moderne christen laat enorm te wensen over. Het advies van Jozua “Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt”, wordt blijkbaar als ouderwets gezien en aan de kant geschoven en maakt plaats voor romans en voor ‘op waarheid gebaseerde verhalen’, en dikwijls voor leugens. In zo’n situatie zijn alle andere redenen voor een breuk bijzaak! Je geestelijk leven voeden met leugens in plaats van met het onfeilbare Woord van God kan niet leiden tot een leven in waarheid.

De hoog opgeleide en geëmancipeerde vrouw van tegenwoordig mag alle kennis van de wereld hebben, maar als ze de kunst om haar gezin bij elkaar te houden niet beheerst staat dat voor mij allemaal gelijk aan niets! De BIJBEL zegt dat elke vrouw over voldoende kracht beschikt om haar huis te bouwen of af te breken. “De wijsheid der vrouwen bouwt haar huis, maar de dwaasheid breekt het af met haar eigen handen” [Spreuken 14:1].

Het ligt eraan wat voor materialen je gebruikt bij het bouwen van je huis. De apostel Paulus spreekt over diverse materialen: goud, zilver en kostbare stenen of licht ontvlambaar materiaal zoals hout, stro en riet. Deze laatste vergaan bij een vonkje. Een huis houdt niet stand wanneer men lichtzinnig omgaat met Gods geboden en eigenlijk Zijn woord negeert.

Het traditionele gezin loopt het risico om simpelweg nostalgie te worden.

De liefde is haar authenticiteit kwijt. Gevoelens doen denken aan soaps. Het ‘thuis’ is een hotel geworden, de vader gastheer, de moeder feministe en de computer de beste vriend van het kind!

‘Wie het geloof in het eeuwige leven is kwijtgeraakt, heeft alleen nog het naakte fysieke bestaan over en probeert daar zoveel mogelijk plezier aan te beleven. Kinderen passen daar niet in. Sinds de Oudheid is niet voorgekomen dat volken die leven in vrede en voorspoed bewust aansturen op hun eigen ondergang, eenvoudigweg door te weigeren kinderen te krijgen. De EU heeft slechts nog een gemiddeld geboortecijfer van 1,5’. (David Goldman)

Over moederschap zei Dumitru Irina ‘Alleen de volken die waardige moeders hebben, boeken vooruitgang. Als bij een volk het moederschap in verval is geraakt, zijn ook andere vormen van opvoeden zinloos’.

Ver van God leven resulteert in muren van zonden in plaats van bruggen van liefde.

De hoeksteen van de maatschappij is ziek en dus is de hele samenleving verziekt.

Het gezin ligt op sterven en het zal binnenkort tot het verleden behoren.

Immoraliteit

In de medische wereld wordt er hard gewerkt om ziektes te bestrijden en medicijnen te ontdekken tegen ongeneeslijke ziektes zoals kanker en AIDS. Echter, de ziekte van deze eeuw heet immoraliteit! Televisie en internet verspreiden dit virus. Immorele en tegennatuurlijke praktijken worden vandaag de dag geaccepteerd onder de noemer ‘mensenrechten’. Wat eeuwenlang verboden werd en ook een beroep deed op je geweten, wordt nu schaamteloos geaccepteerd! De televisie heeft immers ons schaamtegevoel weggepoetst alsof het nooit bestond. De televisie blijkt het meest effectieve middel te zijn in de menselijke geschiedenis voor de ontheiliging van de gelovige mens. Bijna alles wat de televisie verkondigt is gericht tegen het traditionele gezin, morele waarden en de Bijbel. Of het er nu dik bovenop ligt of slechts suggestief naar voren komt, de boodschap van de televisie is consumptie, vermaak, ondeugd, bandeloosheid, seks, geweld, wraak, haat, luiheid, egoïsme en veel andere negatieve dingen. Alles is in tegenstelling met de leer van de Bijbel. Nederigheid en beheersing ontbreken totaal op televisie. Christelijke deugden wordt belachelijk gemaakt en wanneer het geloof ter sprake komt, wordt ons gesuggereerd dat we in alles mogen geloven – behalve in de enige waarachtige God als Schepper en in Zijn Zoon Jezus Christus. De afhankelijkheid van de televisie is een psychische aandoening en is een planetaire malaise geworden! Zijn invloed is 100 procent schadelijk! De televisie en de filmindustrie hebben intimiteit en het allermooiste op deze aarde – de liefde tussen een man en zijn vrouw, een afspiegeling van de relatie tussen Jezus Christus en Zijn Gemeente – vernietigd!

De verwrongen werkelijkheid die ons vanuit de media gepresenteerd wordt heeft ons reactievermogen ten opzichte van de echte werkelijkheid radicaal veranderd. Hierdoor bevind het gezin van het derde millennium zich in een enorm grote crisis. Het fundament van onze samenleving wankelt.

De televisie heeft de mensen uit elkaar gedreven. En wat echtscheidingen betreft verdenk ik de televisie als vijand nummer één! Het meest voor de hand liggende bewijs is dat het traditionele gezin van alle eeuwen, van voor de opkomst van de televisie, een leven lang bij elkaar bleef. Drastische maatregelen binnen onze gezinnen zijn van levensbelang!

In dit boek komen:

*problemen

*oorzaken

*oplossingen, aan de orde

De lezer van mijn boek zal uiteindelijk slechts twee opties overhouden waaruit hij zal moeten kiezen:

1) opstandigheid en misschien wel woede

2) zich bekeren

Reacties zijn gesloten.